Kristallsjukan symptom

Kristallsjukan symptom kan vara ganska olika men i de flesta fall känner den som drabbas en kraftig yrsel och mår väldigt dåligt. Det som har hänt är att kristaller, otolit-stenar, i balansorganen har lossnat från sin normala position och hamnat i båggångarna. Dessa kristaller har till uppgift att ge signaler om lägesförändringar och när de tappar sin normala position ger de ifrån sig massor med felaktiga signaler som lägesförändringar. När dessa felaktiga signaler sedan skickas till hjärnan uppfattas de precis som korrekta signaler orsakade av lägesförändringar och ger upphov till små ögonrörelser vilket i sin tur leder till att man upplever att omvärlden rör på sig eller snurrar.

Symptomerna av kristallsjukan liknar ofta sjö- eller åksjuka. Detta beror att hjärnan inte vet hur den ska hantera felsignalerna som uppkommer av de lösa kristallerna. Det är vanligt att man känner sig illamående, känner sig allmänt ostadig eller får svårt att gå rakt samt svårigheter att fokusera blicken på en punkt. Oftast uppstår yrseln stötvis vid förflyttning av huvudet och är kortvarig, från några sekunder till någon minuter. I samband med dessa attacker kan också ofta ryckningar i ögat uppkomma. Övre delen av ögat rör sig då snabbt mot det ögat vars balansorgan problemet har uppstått i.


Kristallsjukan diagnostisering

För att diagnostisera kristallsjukan använder man sig av det faktum att balansorganet är kopplat till ögnons rörelse. Som beskrivits tidigare ger kristallsjukan upphov till felsignaler vilket orsakar små ögonrörelser. Dessa ögonrörelser försöker man sedan återskapa vid en undersökning genom att flytta huvudet i olika lägen. Genom ögonrörelserna kan man också se i vilket öras balansorsak som har drabbats. Det är viktigt att man låter en specialiserad läkare ställa en riktig diagnos då denna också kan hjälpa dig med lämplig behandling vilket drastiskt kan korta ner tiden det tar innan kristallsjukan symptom minskar.

Under tiden du har symptom från sjukdomen blir all fysisk aktivitet antagligen svår att utföra. Men när symptomen släppt och du börjar må bättre är det bra med lättare konditionsträning för ett bestående välmående.