Gungande yrsel eller Rotatorisk yrsel

Hur man upplever yrsel är väldigt individuellt. Det är därför svårt att göra en generell beskrivning över symptomer på yrsel och hur det känns. Det är inte bara känslan av yrsel om är individuell utan även hur ofta det uppstår eller om man har konstanta problem. För många kommer yrsel i form av attacker som efter en stund går över och mellan dessa attacker har de inga problem. Andra har konstanta problem vilket givetvis är mycket mer besvärligt-

Det är även olika typer av känslor man kan uppleva när det kommer till yrsel. Enkelt sett skulle man kunna säga att dessa olika typer kan kategoriseras mellan gungande yrsel och rotatorisk yrsel. 

Vissa upplever besvären som gungande yrsel vilket innebär att man upplever en känsla av att världen gungar från sida till sida. Det kan jämföras med känslan man får av att vara på en båt i hård sjö.


Med rotatorisk yrsel menas en känsla av att omgivningen snurrar till skillnad från gungande yrsel. Denna variant kallas även karusellyrsel vilket är en bra beskrivning av hur det känns.

Oavsett vilket typ man själv upplever innebär yrsel att man kan få svårt att gå rakt eller till och med orientera sig och alla varianter beror på någon typ av överstimulans av hjärnan vilket i många fall leder till illamående.

Leave a Comment