Gungande yrsel eller Rotatorisk yrsel

Hur man upplever yrsel är väldigt individuellt. Det är därför svårt att göra en generell beskrivning över symptomer på yrsel och hur det känns. Det är inte bara känslan av yrsel om är individuell utan även hur ofta det uppstår eller om man har konstanta problem. För många kommer yrsel i form av attacker som […]
Continue reading…